Všeobecné obchodní podmínky Chursächsische Veranstaltungs GmbH Bad Elster

1. Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vztahy mezi společností Chursächsische Veranstaltungs GmbH (dále jako CVG) a návštěvníky jejích akcí.

Jedná se zejména o nákup a používání vstupenek na akce, přístup na místa konání akcí a chování v prostorách, ve kterých se tyto akce konají.

Zakoupením nebo použitím vstupenky akceptuje příslušný kupující resp. vlastník (dále jako zákazník) platnost těchto VOP. VOP platí také pro akce, ve kterých je pořadatelem třetí osoba, není-li uvedeno jinak.

2. Objednávka vstupenek (předprodej) prostřednictvím turistických informací Bad Elster

Turistické informace Bad Elster v Königliches Kurhaus Bad Elster, Badstraße 25, 08645 Bad Elster jsou zpravidla otevřeny denně od 10.00 hod do 12.30 hod. a od 13.30 do 18.00 hod.. Změny jsou včas oznámeny.

Vstupenky lze objednat telefonicky, písemně, faxem, e-mailem nebo na místě. Při písemných objednávkách a objednávkách e-mailem či faxem potřebujeme znát datum a název požadované akce, počet vstupenek a Vámi požadované místo. Zákazník pak obdrží písemné potvrzení objednávky. 

Rádi Vám vstupenky zašleme na fakturu. Až do hodnoty objednávky 50,00 € přitom účtujeme paušální úhradu nákladů na zaslání ve výši 1,00 €, u objednávek nad 50,00 € je zaslání zdarma.

Objednané a zaslané vstupenky je nutno po obdržení uhradit v uvedené lhůtě (obvykle 10 dní) v plné výši převodem na jeden z účtů uvedených na faktuře s uvedením čísla faktury. 

Při prodlení s platbou je CVG oprávněna účtovat poplatky za upomínky v přiměřené výši. Nebude-li platba učiněna, ztrácí vstupenky svou platnost. Zákazníkovi mohou být účtovány náklady s tím spojené.

Vstupenky zůstávají až do úplného zaplacení majetkem CVG a jsou zasílány na riziko prodávajícího.

Platbu v turistických informacích lze provést v hotovosti, EC kartou nebo platební kartou (VISA, Mastercard – ne American Express). 

Komerční další prodej vstupenek je přípustný pouze na povolení CVG.

U mimořádných událostí si CVG vyhrazuje právo omezit počet vstupenek na osobu.

3. Rezervace vstupenek prostřednictvím turistických informací Bad Elster

Vstupenky lze rezervovat telefonicky, písemně, faxem nebo e-mailem.

Při písemných rezervacích a rezervacích e-mailem či faxem potřebujeme znát datum a název požadované akce, počet vstupenek a Vámi požadované místo. Zákazník pak obdrží písemné potvrzení rezervace. 

Rezervace vstupenek na akce lze držet v platnosti maximálně 14 dní. Během této doby lze vstupenky vyzvednout v turistických informacích Bad Elster nebo je na přání zaslat na fakturu. Nevyzvednuté rezervace propadají 14 dní po objednání. Koná-li se požadovaná akce během těchto 14 dnů, musí být rezervované vstupenky vyzvednuty v den konání akce nejpozději do 18.00 hod. při večerních akcích resp. ve 12.30 hod. při odpoledních akcích v turistických informacích Bad Elster. Poté již není nárok na rezervovaná místa. Ve výjimečných případech a na zvláštní přání si lze rezervaci vyzvednout na pokladně konání akce. Zde musí být vstupenky vyzvednuty do 30 minut před začátkem akce. Nebudou-li vstupenky přece jen vyzvednuty, bude cena vstupenek vyfakturována osobě, která vstupenky objednala.

4. Rezervace vstupenek, objednávky vstupenek, externí předprodeje

U akcí lze vstupenky zakoupit také prostřednictvím externích předprodejů resp. portálů na prodej vstupenek, např. v rámci celého Německa v předprodejích CTS, na všech známých předprodejích Freie Presse v jihovýchodním Sasku nebo online na www.eventim.de.

V těchto případech platí pro předprodej Všeobecné obchodní podmínky příslušného poskytovatele. Ceny vstupenek se mohou (např. z důvodu poplatků za předprodej) lišit od cen uváděných CVG.

Nárok na dostupnost vstupenek na všechny akce resp. na všechna místa konkrétní akce u prodejů přes externí předprodejní místa neexistuje, stejně tak nejsou poskytovány všechny slevy.

5. Pokladny v místě konání akce

Naše pokladny otvírají v König Albert Theater a NaturTheater vždy 60 minut před začátkem akce (u dětských představení dopoledne 30 minut před začátkem akce), u všech ostatních míst, kde se akce konají, 30 minut před začátkem akce.

Ve výjimečných případech může být pokladna otevřena později.

Platbu vstupenek lze provést výhradně v hotovosti, v König Albert Theater navíc EC kartou nebo platební kartou (VISA, Mastercard – ne American Express).

6. Ceny vstupenek 

Ceny vstupenek jsou oznamovány vývěskou v místech konání akcí, v turistických informacích Bad Elster a v publikacích společnosti Chursächsische Veranstaltungs GmbH. U speciálních akcí mohou být přijaty mimořádné úpravy. Všechny údaje o cenách jsou před zveřejněním pečlivě kontrolovány, přesto však nelze za omyly a zejména za tiskové chyby v jednotlivých publikacích převzít žádné záruky.

Na ceny, které jsou zveřejňovány v regionálním tisku resp. v jiných médiích nepublikovaných společností Chursächsische Veranstaltungs GmbH není právní nárok.

7. Slevy

Majitelé lázeňských karet, handicapovaní a děti/žáci/
 studenti mohou na většinu akcí získat zlevněné vstupenky. Tyto vstupenky se však prodávají pouze po předložení dokladu o nároku na příslušnou slevu. Doklad o nároku na slevu je nutno mít u sebe také při návštěvě přestavení. Osoby doprovázející těžce postižené osoby s příslušným oprávněním získají zpravidla slevu z obvyklé ceny.

Výjimkou jsou služby, které zahrnují kulinárium resp. akce, jejichž organizátorem není sama Chursächsische Veranstaltungs GmbH.

Vlastníci průkazu čtenáře Freie Presse, karet EnviaM- resp. VogtlandCard, Egronetticketu a majitelé Čestné karty Sasko obdrží u všech akcí přiměřenou slevu z nezlevněné ceny vstupenky. Výjimkou jsou také zde služby, které zahrnují kulinárium resp. akce, jejichž organizátorem není sama Chursächsische Veranstaltungs GmbH. Pravidla pro slevy slev platí pouze při koupi vstupenek v předprodeji v turistických informacích v Bad Elster. Návštěvník se musí prokázat dokladem (např. předložení občanského průkazu/karty) prokazujícím nárok na slevu před zakoupením vstupenky - pozdější změna není možná.

U skupinových objednávek (od 20 osob) platí u vlastních akcí Chursächsische Veranstaltungs GmbH zvláštní podmínky pro předprodej a rezervaci. Bližší informace obdrží zákazník přímo v turistických informacích Bad Elster.

8. Vrácení, storno a výměna vstupenek/dárkových poukazů

CVG není povinna přijmout zpět prodané vstupenky. Za akce, které zákazník nenavštívil z důvodu opožděného příchodu, ani za propadlé vstupenky a dárkové poukazy není poskytována náhrada resp. neexistuje nárok na jejich úhradu. 

Podle uvážení CVG mohou být vstupenky do 6 hodin před příslušnou akcí vyměněny za rovnocenné vstupenky na jinou akci nebo dárkový poukaz ve stejné hodnotě, resp. po odečtení stornopoplatku ve výši 10% hodnoty vstupenky, avšak min. 1,- Euro za vstupenku vráceny.

Výjimkou jsou akce spojené s kulináriem, zde lhůta pro výměnu či vrácení činí 10 dnů.

Změny v obsazení či v programu neopravňují k vrácení nebo výměně vstupenek.

Ve výjimečných případech může dojít ke změnám či výpadkům představení. Pouze v takovýchto případech lze vstupenky vrátit či vyměnit bez storno poplatku. Lhůta pro vrácení vstupenek činí 14 dní.

9. Ztráta vstupenek

V případě ztráty vstupenky může být návštěvníkovi jednorázově vystavena náhradní vstupenka. Náhradní vstupenku lze vystavit pouze tedy, může-li návštěvník věrohodně prokázat, kterou vstupenku si zakoupil (přesné místo a řada, občanský průkaz). V případě, že na místo mají vstupenky dva návštěvníci, má vlastník náhradní vstupenky přednost před vlastníkem originální vstupenky.

10. Dárkové poukazy

V turistických informacích v Bad Elsteru můžete zakoupit dárkové poukazy v libovolné výši na akce dle vlastní volby. Dárkové poukazy lze objednávat také telefonicky, písemně resp. e-mailem či faxem. Dárkové poukazy lze zaslat na fakturu. Při zasílání dárkových poukazů na fakturu platí stejné podmínky, jako podmínky pro zasílání vstupenek na fakturu uvedené v bodě 2.). Dárkový poukaz lze využít až po úplném zaplacení ceny. 

Platnost dárkových poukazů je, není-li uvedeno jinak, neomezená.

11. Vstup

Vstup do příslušného diváckého prostoru je umožněn zpravidla 30 minut před zahájením představení. Ve výjimečných případech může být vstup umožněn později či dříve.

Na vpuštění po začátku představení není nárok. Po začátku představení mohou být návštěvníci vpuštěni do prostoru pro diváky s ohledem na ostatní hosty a umělce pouze ve vhodných pauzách, např. během potlesku. V případě opožděného příchodu není nárok na rezervované místo. V závislosti na inscenaci může být okamžik vpuštění posunut také až na přestávku nebo může být zcela vyloučen. V těchto případech neexistuje nárok na náhradu ceny vstupenky.

12. Chování během představení

Ve všech místech konání akcí CVG platí zákaz kouření. Žádáme kuřáky, aby kouřili pouze v místech k tomu explicitně určených. Není povoleno nosit do prostoru pro diváky pokrmy a nápoje, výjimku představují pouze zvláště označené akce s pohoštěním. Používání potenciálně rušivých přístrojů (např. mobilní telefony, fotoaparáty) není během představení povoleno. Chování v rozporu s těmito pravidly může vést k dalšímu vyloučení z akce. V každém případě je nutno dodržovat pokyny personálu.

13. Šatna

V divadle König Albert Theater a během mnoha akcí v Královském lázeňském domě je nutno odložit v šatně svrchní šaty, velké tašky, deštníky a podobné předměty.

Pokud návštěvník využije šatnu k uložení svých věcí, obdrží příslušnou známku. Poplatek za šatnu se platí za osobu. Předměty z šatny je nutno vyzvednout bezprostředně po skončení akce. Předměty jsou vydávány bez další kontroly oprávněnosti proti předložení příslušné známky. 

U představení pro děti/žáky mohou být stanovena jiná pravidla.

14. Místa pro handicapované

Divadlo má k dispozici omezený počet míst pro handicapované na vozíčku. Návštěvníci, kteří jsou na některé z těchto míst odkázání, musí tuto skutečnost uvést při koupi vstupenek. V opačném případě nemůže být návštěva představení na vozíčku garantována. Při vstupu se host obrátí na servisní personál u bezbariérového bočního vchodu. Zde může také parkovat během představení, pokud má vozidlo označeno příslušnou značkou o tom, že je handicapovaný. Počet parkovacích míst pro handicapované je omezen a nemůžeme je tedy zaručit pro všechny hosty s těžkým handicapem.

15. Zrušení, přerušení představení

V případě výpadku představení v důsledku stávky nebo vyšší moci není poskytována náhrada za vstupenky.

Pokud bude po minimálně 20 minutách trvání představení toto přerušeno zásahem vyšší moci (např. špatné klimatické podmínky při venkovním představení, zranění umělce, hrozba násilím), neexistuje nárok na snížení ceny či opakování. Jakákoliv náhrada je vyloučena. Za nenavštívená představení se zásadně neposkytuje žádná náhrada.

Bude-li představení zrušeno či přesunuto ještě před zahájením, zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti i pro případné náhradní představení (v případě zrušení bude oznámeno na místě nebo telefonicky) resp. lze tyto vstupenky vyměnit za vstupenky na jiné představení. Tuto výměnu lze provést do 14 dní. Nechce-li návštěvník navštívit jiné představení, musí vstupenky nejpozději 14 dní po zrušeném představení zaslat do turistických informací Bad Elster, Kgl. Kurhaus, 08645 Bad Elster a uvést bankovní spojení pro refundaci.

Případně uhrazené poplatky za předprodej, provize nebo jiné poplatky nebudou refundovány. Refundaci lze provést pouze bankovním převodem. Vstupenky, na něž byla uplatněna skupinová sleva, mohou být vráceny pouze společně. Vstupenky, které budou vráceny později, nemohou být z účetních důvodů refundovány.<strong/>

16. Nalezené předměty

Předměty všeho druhu, které budou nalezeny v prostorách divadla, musí být odevzdány personálu šatny nebo návštěvnického servisu. Ztrátu předmětů je také nutno ohlásit u personálu šatny nebo návštěvnického servisu. Ztráty, které budou zjištěny později, lze nahlásit na turistických informacích Bad Elster. Neexistuje právní nárok na znovupořízení ztracených věcí.

17. Akce v NaturTheater Bad Elster

Produkce v NaturTheater Bad Elster se konají - není-li oznámeno jinak - také za nepříznivého počasí. Za nepříznivého počasí může být také odložen začátek nebo představení může být přerušováno. Doporučujeme našim hostům, aby upřednostnili teplé a nepromokavé oblečení. Žádáme návštěvníky, aby nepoužívali deštníky, neboť tyto omezují výhled ostatních návštěvníků. Pláštěnky lze zakoupit na večerní pokladně (do vyprodání zásob). 

Před začátkem představení se lze v turistických informacích Bad Elster informovat, zda musí být produkce z důvodu nepříznivého počasí zrušena nebo přesunuta. (Tel.: 037437/53900 / web: www.naturtheater-badelster.de)

Pokud je však přesto po minimálně 20 minutách produkce nutno v důsledku vyšší moci představení ukončit, neexistuje - jak je to u představení pod širým nebem obvyklé - nárok na snížení ceny či opakování. Další informace naleznete v bodě 16 Zrušení, přerušení představení. 

Zvířata nejsou během představení povolena.

U některých představení v NaturTheater lze předem naplánovat jejich přeložení do König Albert Theater (systém referenčních míst). V tomto případě mají rezervace skupiny 1 a 2 zajištěno místo v König Albert Theater. Objednané vstupenky ostatních cenových skupiny (3 a 5 a také 11 a 12) nemají nárok na místo - v tomto případě bude vrácena kupní cena! Na vstupenkách, které opravňují k účasti v König Albert Theater, je uvedeno příslušné referenční místo, ostatní vstupenky jsou označeny informací "bez nároku na místo". 

18. Obrazové, zvukové a videozáznamy

Fotografické, filmové, zvukové a video záznamy, elektronické záznamy jakéhokoliv druhu nejsou během produkcí povoleny.

Pro případ, že během veřejného představení bude prováděn obrazový a/nebo zvukový záznam osobami k tomu oprávněnými (např. tisk, rozhlas), prohlašují návštěvníci divadla zakoupením vstupenky svůj souhlas s tím, že budou zaznamenáni na obrazový a/nebo zvukový záznam a tyto záznamy mohou být bez nároku na odměnu zveřejňovány.

19. Ochrana údajů

CVG je oprávněna zpracovávat a ukládat údaje o zákazníkovi, které získala v souvislosti s obchodním vztahem, a to v souladu se Spolkovým zákonem na ochranu údajů. S těmito údaji nakládáme jako s důvěrnými a nepředáváme je třetím osobám.

20. Záruky, náhrada škody

CVG neručí za výkony a ceny jiných poskytovatelů.

CVG nepřebírá žádné záruky resp. neposkytuje žádnou náhradu škody za věcné škody či škody na zdraví jakéhokoliv druhu, pokud divadlo, jeho zákonný zástupce nebo pověřená osoba nejednali úmyslně či s hrubou nedbalostí. 

21. Sezónní předplatné (nároky)

Předplatné lze uzavřít pouze v turistických informacích Bad Elster. Předplatné lze zakoupit kdykoliv, i tehdy, pokud sezóna již byla zahájena. Objednávkou předplatného uzavírá zákazník s CVG právoplatnou smlouvu závaznou pro obě strany.

Doba trvání předplatného

Předplatné se uzavírá na dobu herní sezóny (září až srpen) a prodlužuje se automaticky o další sezónu, nebude-li vypovězeno do 15. června v rámci probíhající herní sezóny. Výjimku je výběrové a dětské předplatné.

Bude-li předplatné ze zvláštních důvodů vypovězeno předčasně, budou již realizovaná představení účtována plnou cenou maximálně do výše celé částky předplatného.

Výměna

Jednou za herní sezónu lze představení v rámci předplatného vyměnit za jiné představení nabízené v rámci předplatného či opakované představení (výjimka: předplatné Divadelní autobus). Tuto výměnu je nutno provést nejpozději jeden den před původním termínem představení a lze ji provést pouze po předložení průkazu předplatného v turistických informacích Bad Elster.

Ostatní 

Současně s průkazem předplatného obdrží předplatitel přehled termínů představení. Průkaz předplatného platí jako vstupenka. Pokud dojde u již ohlášeného termínu z naléhavých důvodů ke změnám, bude předplatitel včas informován. Nebude-li se akce konat z provozně technických důvodů, nabídne CVG náhradní termín. 

Na abonentská představení obdrží zákazník - je-li to možné - své pevné místo. Změnu místa lze provést pouze před začátkem herní sezóny. CVG si vyhrazuje právo provést z uměleckých či technických důvodů změny v místech. V těchto případech bude zákazník včas informován.

Změny jména nebo adresy musí zákazník neprodleně oznámit CVG.

22. Příslušný soud a salvátorská doložka

Budou-li některá ustanovení/body těchto VOP neúčinné, zůstává platnost ostatních bodů ve smyslu celého textu zachována. 

Příslušným soudem je Plauen. VOP se řídí německým právem.

Tyto VOP vstupují v platnost 01. října 2011