Naši přátelé a podporovatelé

»Verein der Förderer des Bademuseums Bad Elster e. V.« (Sdružení podporovatelů Muzea lázeňství Bad Elster)

Úkolem sdružení je podpora kulturních účelů, speciálně zejména obnova bývalého Elsterského muzea, založeného 26.02.1880 jako Muzea lázeňství Bad Elster, ve spojení se shromažďováním, zachováním a péčí o kulturní hodnoty z historie Bad Elsteru, jeho kulturní, vědecká a lázeňská zařízení a podpora provozu Muzea lázeňství. 

Do 30.12.2002 fungovalo sdružení nad rámec svých úkolů současně jako zřizovatel muzea. Členem sdružení se mohou stát fyzické osoby po dovršení 14. roku věku a právnické osoby (korporace, úřady, sdružení a další instituce).

Představenstvo:

Géza Nemeth (1. předseda)
Martin Schwarzenberg (2. předseda)
Annett Schlott (pokladnice)
Erika Franke (zapisovatelka)