• Prohlídky pro d?ti

Muzejní výchova

Objevujte muzeum!

V Sächsisches Bademuseum je co objevovat. Rádi bychom také zejména žákům a učitelům prezentovali podnětné muzeum, které nabídne mnoho možností také pro výuku procházející napříč jednotlivými předměty.

Pedagogické nabídky lze připravit s pracovníky muzea a společně je realizovat. Cílem je umožnit návštěvy muzea tak, aby byly nejen poutavé, ale byly také v souladu se vzdělávacím plánem a dokázaly nadchnout mladé lidi pro naše muzeum.