Muzeum v proměnách času

"Elster Museum" založili již 26.02.1880 pánové Bernhard von Heygen­dorff, lázeňský komisař, Emil Tietze, královský saský dvorní fotograf, Horst von der Ilm, Dr. Löbeler a lázeňský lékař Dr. Robert Flechsig. Muzeum je tak nejstarším muzeem v Horním Fojtsku. 

Roku 1881 však již bylo muzeum opět uzavřeno a znovuotevřeno bylo až roku 1950 v Královském lázeňském domě - Königliches Kurhaus. Tato druhá fáze pak trvala do roku 1970. Sdružení příznivců Lázeňského muzea v Bad Elsteru »Verein der Förderer des Bademuseums Bad Elster e.V.« se díky velkému nasazení podařilo v roce 1993 oslavit druhé znovuotevření muzea v Albert Bad. Roku 1995 se pak muzeum přestěhovalo do Solného pramene prosluněné KunstWandelhalle - počátku Bad Elsteru!

V dubnu roku 2009 bylo muzeum slavnostně znovuotevřeno se zcela novou stálou výstavou jako »Sächsisches Bademuseum Bad Elster« (Saské lázeňské muzeum Bad Elster). Muzeum dnes zejména prezentuje ve dvou tematických komplexech působivý rozvoj nejtradičnějších saských státních lázních »Od tkalcovské vesnice ke světovým lázním«.