Sächsisches Bademuseum Bad Elster

Již roku 1880 bylo ve »Starých lázních« (Altes Bad) založeno »Muzeum lázeňství Bad Elster« (Bademuseum Bad Elster), které tak patří k prvním zařízením svého druhu v západním Sasku. Od roku 1997 se muzeum nachází v bývalé »Salzquelle« (Solný pramen) v dnešní KunstWandelhalle a v dubnu 2009 bylo slavnostně znovuotevřeno se stálou výstavou jako »Sächsisches Bademuseum Bad Elster« - »Saské muzeum lázeňství Bad Elster«. Muzeum dnes prezentuje ve dvou tematických komplexech působivý rozvoj nejtradičnějších saských státních lázních »Od tkalcovské vesnice po světové lázně«

  • Zážitek pro malé i velké: Zábavná výstava
    v Sächsisches Bademuseum

Tématický okruh »Lesk Elsteru« ve světlem prostoupené rotundě představuje historickou dimenzi tohoto rozvoje v kontextu všeobecné lázeňské kultury v Evropě. Hravě a působivě jsou osvětleny skvostné časy saských státních lázní a vyprávěny zajímavé příběhy z těchto proslulých lázní a jejich okolí: Prominentní hosté a mecenáši, historie architektury a kultury i zajímavosti města jsou návštěvníkům prezentovány v poutavé a moderní muzejní inscenaci, která z návštěvy činí zejména objevnou cestu do historie.

V koncepci výstavy bylo důležité, přiblížit zvolenou formou hostům a návštěvníkům historii Bad Elsteru formou hravé cesty časem plné zážitků. Lesk historie královského Saska, po boku s "láskyplně šaramantním velikášstvím" byly velmi vydatnými substancemi, díky kterým je pobyt v muzeu zajímavý. Moderní mediální instalace, velmi povedené pásmo věnované architektuře a hra z oblasti umění zahradní tvorby umožňují návštěvníkům zažít dějinné i architektonické zvláštnosti zcela individuálně v rámci výstavy. Kromě toho se mohou návštěvníci také zrcadlit v lesku slavných hostů a nechat se bavit zábavnými "okrajovými epizodami" - To musíte zažít!

  • Přírodní léčiva jsou napínavá: Tajemný svět
    slatiny a vody

V nových sklepních prostorách výstavy se návštěvníci ponoří do tajemného světa vody a slatiny a vydají se hledat kořeny tohoto působivého vývoje. Pohled »pod« státní lázně!

Neboť »Prameny zdraví« se svou léčivou silou a geologickým původem tvoří základ nejstarších slatinných a minerálních lázní v centru celosvětově známého sasko-českého lázeňského regionu. Kromě informací o přípravě slatiny a léčivých aplikacích jsou informativně objasněny geologické aspekty a návštěvník se může ponořit do tématu »Voda« s mnoha dimenzemi jejího používání a léčivými účinky. Kromě toho se návštěvník v tomto »opojném podsvětí« individuálním způsobem dozví o veškerých geograficko-historických souvislostech sasko-českého lázeňského regionu.