Prameny zdraví

Tajuplný svět vody a slatiny

  • Přírodní léčiva jsou napínavá: Tajemný svět
    slatiny a vody

V nových sklepních prostorách výstavy se návštěvníci ponoří do tajemného světa vody a slatiny a vydají se hledat kořeny tohoto působivého vývoje. Pohled »pod« státní lázně!

Neboť »Prameny zdraví« se svou léčivou silou a geologickým původem tvoří základ nejstarších slatinných a minerálních lázní v centru celosvětově známého sasko-českého lázeňského regionu. Kromě informací o přípravě slatiny a léčivých aplikacích jsou informativně objasněny geologické aspekty a návštěvník se může ponořit do tématu »Voda« s mnoha dimenzemi jejího používání a léčivými účinky. Kromě toho se návštěvník v tomto »opojném podsvětí« individuálním způsobem dozví o veškerých geograficko-historických souvislostech sasko-českého lázeňského regionu.