Stálá výstava »Lesk Elsteru & prameny zdraví«

Jedno z nejstarších fojtských muzeí se od roku 2009 prezentuje jako »Sächsisches Bademuseum Bad Elster« s kompletně novou stálou výstavou v bývalém Solném prameni v KunstWandelhalle Bad Elster. 

Výstava se přitom člení do dvou tematických komplexů, které prezentují zejména tradiční Saské státní lázně a jejich rozvoj od "Tkalcovské vesnice ke světovým lázním". Patronkou výstavy je od jejího slavnostního otevření saská státní ministryně sociálních věcí, paní Christine Clauß.

Stálou výstavu kromě toho doplňují různé mimořádné výstavy v KunstWandelhalle.

Lesk Elsteru

Rozvoj města od tkalcovské vesnice ke světovým lázním

Quellen der Gesundheit

Geheimnisvolle Wasser- und Moorwelt